Privacyverklaring

Deze pagina staat op onze website omdat vanaf 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gaat. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Hertog Karel van Gelre BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Wij verwerken uw gegevens:
– voor het uitvoeren van reserveringen die via de website verlopen
– om onze nieuwsbrief en direct marketing aan u toe te kunnen zenden indien u zich daarvoor heeft aangemeld
– voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)
– om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen

Wij bewaren gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van gebruikers die hebben aangegeven direct marketing of nieuwsbrieven te willen ontvangen of een account hebben aangemaakt, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.